ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΜΠΗΛΙΟΥ ΤΖΑΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ